(placeholder)

ELLINIKO

Det finnes noen få, og mystiske, pyramider i Hellas, for hva ble de brukt til? Pyramiden i Elliniko, også kalt Kenkreai, er best bevart av dem alle. Dette er ikke en pyramide som ligner de egyptiske, denne - og de andre i Hellas - er betydelig mindre og ble muligens brukt som vakttårn eller varslingstårn, selv om enkelte røster hevder det var vanntårn, eller at disse, iallfall da de ble bygget, var gravkamre (se sitatboks). Kenkreai ligger med vid utsikt over Argolidasletten, og i gamle dager passerte en viktig vei som gikk fra Argos til nabofylket Arkadia denne pyramiden.


Det er usikkert når pyramiden ble satt opp, men antakelig var senest rundt det fjerde århundre før vår tid. Den var opprinnelig rundt 70 meter høy, og det er mulig den ikke har endt i en spiss, men at et flatt tak dannet toppen.


Det høres forøvrig svært fornuftig ut at dette var et kommunikasjonstårn, for vi finner tilsvarende pyramider (dog temmelig forfalne) flere plasser i Argolida. Se Lefkakia og Agios Ioannis, Prosymna og Ligourio, og forskere mener det finnes bevis for at disse (pluss andre, sannsynlige men forsvunne, hadde klare siktlinjer mellom hverandre.


Skal du besøke Ellinko, dra gjerne innom Kefalari og Zogka i samme slengen!

Så du tror bare Egypt har pyramider?

"Disse murte gravene (her og i Ligourio) har blitt datert til det fjerde århundre f.v.t., og den uvanlige formen forklares tradisjonelt med den nære sammenhengen mellom Egypt og Argolida, helt fra det tidspunktet den legendariske, egyptiske kongen og erobreren Danaos (kom til Argolida). Og at 3000 leiesoldater fra Argolida ble sendt til Egypt i 349 f.v.t. er et enda mer overbevisende bevis."


The Princeton Encyclopedia

of Classical Sites